Tjänster

Ronderande bevakning
Där våra väktare kontrollerar och utför tillsyn av objeket samt vidtar nödvändiga åtgärder.

Larmutryckning
Bevakningsskydd bedriver en omfattande utryckningsverksamhet där väktare ständigt ligger i beredskap med nycklar, instruktioner och utryckningsskisser för att kunna rycka ut vid åtgärdskrävande larm. Väktare som rycker vid larm, genomsöker samt återställer larmet efter kontroll, samt utför den åtgärd som överenskommet. Skyddstäckning utförs vid inbrott/skadegörelse.

Stationärbevakning
Där kunden är i behov av väktare på plats inom ett visst område eller objekt för att bevaka och skydda person eller egendom.

Fastighetsjour
Om fel uppstår i fastigheten eller bostadsområdet kan hyresgästerna anmäla felet. Genom besök på plats bedömmer väktare om det kan åtgärdas omgående eller entreprenörer ska anlitas.

Störningsjour
Väktare har till uppgift att tillrättavisa hyresgäster som uppenbart bryter mot de trivselregler som finns.

Säkerhetsförvaring
Detta innebär att Bevakningsskydd förvarar nycklar / taggar från såväl företag, bostadsbolag, privatpersoner m.fl. Säkerhetsförvaring av din nyckel är en extra trygghet om något händer.

Specialuppdrag
Kan innebära att vi utför allt från assistansuppdrag / eskortuppdag eller andra typer av speciellt krävande uppdrag. Olika människor och olika situationer skapar olika behov, där vi gör anpassningar till kunder efter önskemål och behov.