Välkommen till Bevakningsskydd AB!

Vi är ett starkt lokalt bevakningsföretag där vi koncentrerat oss till ett begränsat geografiskt område för att ge våra kunder så bra service som möjligt inom Hässleholms kommun och inte behöva lägga några resurser på långväga objekt och tidsödande uppdrag. Det kallar vi för trygghet och det är precis vad säkerhet handlar om.